Alkoholizm to choroba

     Wprowadzenie |  Mity_i_prawdy_o_alkoholu |  Zatrucie_alkoholem |  Objawy_ostrzegawcze |  Testy |  Etapy_w_życiu_alkoholika |  Czy_są_leki_na_alkoholizm? |  Leczenie |  Znajdź_terapeutę |  Przyjazne_strony |  Ciekawe_artykuły |  Teleinformacja |  Nasze_sondy |  Kontakt  

Leczenie zespołu uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą wyjątkowo "demokratyczną" i dlatego może na nią zapaść każdy, bez względu na płeć, wiek, poziom intelektualny, wykształcenie, uprawiany zawód i sprawowany urząd. Każdemu też konieczna jest pomoc w staraniach o odzyskanie zdrowia.

Podstawową formą leczenia uzależnienia od alkoholu, która daje szanse na odzyskanie zdrowia jest psychoterapia uzależnienia. Proces terapeutyczny jest to ciężka i żmudna praca zawierająca w sobie wiele różnorodnych działań, których efektem powinny być głębokie i możliwie trwałe zmiany u osoby leczącej sie. Zmiany te powinny dotyczyć postaw, przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji z innymi, a także sposobów przeżywania, odczuwania, myślenia, reagowania itp. Programy zdrowienia planowane są na okres wielu miesięcy a nawet lat. Początek ich stanowią najczęściej paro- lub kilkutygodniowe, intensywne oddziaływania prowadzone w warunkach stacjonarnych bądź intensywne programy ambulatoryjne obejmujące 16-20 godzin zajęć tygodniowo. Leczenie stacjonarne osób uzależnionych, w odróżnieniu od leczenia szpitalnego innych schorzeń, nie jest przeznaczone wyłącznie dla szczególnie ciężkich bądź "beznadziejnych" przypadków. Warunki stacjonarne umożliwiają bowiem zwiększenie intensywności zajęć, a poprzez to osiągnięcie w znacznie krótszym czasie tego, co dają wielomiesięczne programy ambulatoryjne. Drugi etap to uczestniczenie w programie opieki poszpitalnej, czyli terapia uzupełniająca bądź podtrzymująca, prowadzona w warunkach ambulatoryjnych.

Prawidłowo prowadzone leczenie powinno przebiegać zgodnie z - przygotowanym przez terapeutę (opiekuna, przewodnika), uzgodnionym z pacjentem oraz na bieżąco aktualizowanym i monitorowanym - indywidualnym programem (planem) psychoterapii uzależnienia.
Niezmiernie cennym uzupełnieniem, zarówno stacjonarnych jak i ambulatoryjnych form terapii, jest Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików. Stąd większość ośrodków terapeutycznych zaleca swoim pacjentom uczestniczenie w spotkaniach ( mityngach ) grup Wspólnoty AA , a ich bliskim udział w spotkaniach grup Al-Anon Alateen czy DDA Ponadto wiele materiałów pomocnych w terapii uzależnień opiera się na doświadczeniach Wspólnoty AA. (zobacz: www.aa.org.pl)

Zarówno badacze jak i praktycy są zgodni co do tego, że stosowanie jakichkolwiek środków farmakologicznych, bez względu na ich skład chemiczny i profil działania, nie może być traktowane jako leczenie uzależnienia od alkoholu. Przez wiele lat, w lecznictwie odwykowym w Polsce, powszechną a często jedyną "metodą", było "leczenie uczulające" lub "leczenie awersyjne" polegające na wymuszaniu abstynencji poprzez podawanie pacjentom disulfiramu w formie doustnej (Anticol, Antabus) lub w formie implantu ( Esperal , Disulfiram). Przy obecnych możliwościach korzystania z nowoczesnych metod leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce, proponowanie disulfiramu jako "metody leczenia" należy traktować jako działania nieprofesjonalne, a w niektórych przypadkach nawet nieetyczne.
Ostatnio poświęca się coraz więcej uwagi środkom, które wpływają hamująco na tzw. przymus picia poprzez zmniejszenie nasilenia "głodu" alkoholowego bądź osłabiają "nagradzające" działanie alkoholu. Środki te powinny być jednak stosowane tylko na zlecenie specjalisty, w określonych i indywidualnych przypadkach oraz powinny być traktowane wyłącznie jako czynnik wspomagający psychoterapię uzależnienia od alkoholu. Samo podawanie tych środków nie daje żadnych szans na wyzdrowienie.

Tak jak już wcześniej pisaliśmy, osoba decydująca się na leczenie powinna pamiętać, że obok placówek spełniających odpowiednie standardy, zarówno w prasie jak i w Internecie, szeroko reklamują się "kliniki", "lecznice" i "ośrodki", a także indywidualne osoby podające się za specjalistów od leczenia zarówno uzależnienia od alkoholu jak i wielu innych przypadłości.

Jedni usiłują przekonać swoich klientów do tego, że potrafią ich "wyleczyć" z alkoholizmu i innych uzależnień przy pomocy "kodowania", "biorezonansu magnetycznego", "biostymulacji", "sesji reinkarnacyjnych", "mostu energetycznego", sesji "zbiorowej hipnozy", seansów "hipnozy w stanie czuwania" i wielu, wielu innych, zagadkowo brzmiących "metod". Inni proponują kosztowne, kilkudniowe wyjazdy "terapeutyczne" do atrakcyjnych miejscowości turystycznych, powtarzane co parę miesięcy (wtedy jest ciągłość wpływu gotówki do kieszeni "terapeuty" ale nie ma niestety ciągłości opieki terapeutycznej koniecznej w leczeniu uzależnień) albo same tylko "odtrucia " zakończone "wszyciem" esperalu, który jak wiadomo nie leczy choroby, a tylko odwleka moment podjęcia leczenia.

Czytając tego rodzaju propozycje, każda zdrowo myśląca osoba, łatwo zorientuje się, że ma do czynienia ze zwyczajnym naciąganiem i obietnicami bez pokrycia.

Znacznie trudniej jest natomiast zorientować się, że naciąganiem może być również propozycja skorzystania z "wypróbowanych" i wyjątkowo "skutecznych" metod terapii opartych (jak twierdzą najczęściej) na "amerykańskich" doświadczeniach albo też propozycja przyjmowania "nowoczesnych" leków, które jakoby są w stanie "wyleczyć" z alkoholizmu. Podobnie łatwo jest nabrać się na spotykane, zarówno w prasie jak i w internecie, sponsorowane (wykupione przez reklamującą się firmę) artykuły lub wywiady ze "specjalistami" oraz sprawiające wrażenie naukowych, wywody na temat niemal 100% skuteczności różnych, często dziwnie brzmiących "metod".

Nie ma co się temu dziwić, bo ogłoszeniodawcy, inwestując poważne kwoty pieniędzy w reklamowanie swoich wyszukanych "metod" dobrze wiedzą, że pieniądze szybko im się zwrócą. Potencjalni klienci nie mają bowiem prawie żadnej wiedzy na temat sposobów leczenia uzależnień i poddają się najchętniej takim metodom, których nazwy brzmią obco, a jednocześnie nie wymagają od nich specjalnego wysiłku.

Przed podjęciem decyzji o leczeniu proponujemy koniecznie sprawdzić czy:

1. placówka, do której chcecie się Państwo zwrócić po pomoc jest zarejestrowana jako zakład opieki zdrowotnej, bo wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że jego działalność spełnia określone standardy i podlega nadzorowi specjalistycznemu;

2. osoba kierująca ową placówką ma certyfikat specjalisty terapii uzależnień;

3. oferujący swoje usługi lekarz bądź terapeuta posiada uznane w Polsce kwalifikacje (certyfikaty), które uprawniają go do leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

Pomocna w sprawdzeniu tego będzie baza danych dostępna tutaj....


 

 
Google
 
Web alkoholizm.eu
     Wprowadzenie |  Mity_i_prawdy_o_alkoholu |  Zatrucie_alkoholem |  Objawy_ostrzegawcze |  Testy |  Etapy_w_życiu_alkoholika |  Czy_są_leki_na_alkoholizm? |  Leczenie |  Znajdź_terapeutę |  Przyjazne_strony |  Ciekawe_artykuły |  Teleinformacja |  Nasze_sondy |  Kontakt  


 

Umieszczenie na tej stronie reklamy ośrodka terapeutycznego nie oznacza wcale, że dany ośrodek jest przez nas rekomendowany 


 

Free Sitemap Generator