Alkoholizm to choroba

     Wprowadzenie |  Mity_i_prawdy_o_alkoholu |  Zatrucie_alkoholem |  Objawy_ostrzegawcze |  Testy |  Etapy_w_życiu_alkoholika |  Czy_są_leki_na_alkoholizm? |  Leczenie |  Znajdź_terapeutę |  Przyjazne_strony |  Ciekawe_artykuły |  Teleinformacja |  Nasze_sondy |  Kontakt  

Zatrucie alkoholem i jego konsekwencje

Poniższe zestawienie obrazuje fizjologiczną reakcję na alkohol tj. rozwój zatrucia (upojenia zwykłego) w zależności od stężenia alkoholu we krwi.

Stężenie w promilach
Objawy
od 0,3 do 0,5
Nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzenia widzenia:

 • 0,3 - oko dostrzega gorzej rodzaj i kształt przedmiotów ukazujących się w głębi pola widzenia, następuje obniżenie zdolności dostrzegania ruchomych źródeł światła;
 • 0,4 - czas adaptacji oka do ciemności po olśnieniu wydłuża się o ok. 2/3;
 • 0,5 - czas reakcji na nowe bodźce wzrokowe ulega opóźnieniu, zdolność dostrzegania ruchomych świateł obniża się o 1/3, pojawia się również opóźnienie i osłabienie dostrzegania przedmiotów na obwodzie pola widzenia.
 • od 0,5 do 0,7
  Zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu) nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji z jaką może spotkać się kierowca;
  od 0,7 do 2,0
  Zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej; opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca.
  od 2,0 do 3,0
  Zaburzenia mowy (bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi (chód na szerokiej podstawie, chwianie i przewracanie się), wzmożona senność; znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań (w większości przypadków trudno jest mówić o jakimkolwiek prawidłowym samodzielnym działaniu i wykonywaniu skoordynowanych ruchów).
  od 3,0 do 4,0
  Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki.
  ponad 4,0
  STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA! Głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol.
  Kierowcy powinni przy tej okazji wiedzieć, że ryzyko zagrożenia wypadkiem drogowym w zależności od stężenia alkoholu we krwi zwiększa się (wg Vamosiego):

 • 7 razy przy stężeniu 0,5 - 1,0 promila
 • 31 razy przy stężeniu 1,0 - 1,5 promila
 • 128 razy przy stężeniu powyżej 1,5 promila


 • Jednocześnie szacuje się, że w porównaniu z kierowcami, którzy nie pili alkoholu, ryzyko śmiertelnego wypadku u kierowców pijących jest wyraźnie wyższe (Zador 1991):

 • 1,4 razy przy stężeniu 0,2 - 0,4 promila
 • 11,1 razy przy stężeniu 0,5 - 0,9 promila
 • 48 razy przy stężeniu 1 - 1,4 promila
 • 380 razy przy stężeniu powyżej 1,5 promila.


 • Z badań wynika, że przy wzroście stężenia alkoholu we krwi o każde 0,2 promila, ryzyko śmiertelnego wypadku wzrasta dwukrotnie.

  W krajach Unii Europejskiej, w 2000 roku śmierć w wyniku wypadków samochodowych poniosło ponad 40 tys. osób, a obrażeń doznało ponad 1,7 mln. osób. Komisja Europejska oszacowała, że 25% wszystkich zgonów w wyniku wypadków drogowych miało związek z alkoholem. Uznano, że najskuteczniejszą metodą zmniejszenia liczby wypadków drogowych jest obniżenie dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi kierowcy (BAC - blood alcohol concentration limit). W związku z tym podjęto działania, aby do 2010 roku, we wszystkich krajach Unii Europejskiej, dopuszczalny BAC ustalić na poziomie do 0,2 promila.

  Jak wynika z Raportu EUROCARE (Europejski Związek Polityki Alkoholowej) opublikowanego w 2006 roku alkohol stanowi główną przyczynę w wielu śmiertelnych wypadkach (1 na 3 wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelym są następstwem picia alkoholu). 17 000 osób ginie każdego roku w wypadkach prowokowanych przez nietrzeźwych kierowców (w tym 10 000 to piesi lub pasażerowie).

  W Stanach Zjednoczonych spożycie alkoholu było w 2003 roku przyczyną 40% wszystkich wypadków samochodowych, w których zginęło 17 tys. osób a blisko pół miliona zostało rannych. W Stanach Zjednoczonych, w ciągu dwóch lat, pijani kierowcy zabijają więcej osób niż podczas całej wojny w Wietnamie poległo żołnierzy.

  Omówione wcześniej reakcje organizmu na alkohol są reakcjami typowymi, czyli fizjologicznymi. Zależą one od indywidualnych predyspozycji organizmu, a poziom alkoholu we krwi zależy od fizycznego oraz psychicznego stanu zdrowia osoby pijącej, rodzaju alkoholu, szybkości picia itp. Należy jednak wiedzieć, że mogą wystąpić niespodziewane i nietypowe reakcje na spożycie nawet niewielkiej dawki alkoholu.   

   
  Google
   
  Web alkoholizm.eu
       Wprowadzenie |  Mity_i_prawdy_o_alkoholu |  Zatrucie_alkoholem |  Objawy_ostrzegawcze |  Testy |  Etapy_w_życiu_alkoholika |  Czy_są_leki_na_alkoholizm? |  Leczenie |  Znajdź_terapeutę |  Przyjazne_strony |  Ciekawe_artykuły |  Teleinformacja |  Nasze_sondy |  Kontakt  


   

  Umieszczenie na tej stronie reklamy ośrodka terapeutycznego nie oznacza wcale, że dany ośrodek jest przez nas rekomendowany 


   

  Free Sitemap Generator